Váhy etiketovacie stolné DIGI DPS 5000e | Novum SK

DIGI DPS 5000e

Váhy etiketovacie stolné

Váhy etiketovacie stolné DIGI DPS 5000e

 Kompaktné PC zariadenie s váhou je vybavené softvérom, ktorý spĺňa legislatívu ohľadom označovania potravín (zvýraznenie alergénov a zobrazovanie výživových hodnôt), podľa nariadení EU.

 VÝHODY:

 - Výkon váhy je až 20 bal./min (váženie a tlač etikiet).

 - Zariadenie na platforme PC s OS Linux

 - Ľahko prístupná tlačiareň, vďaka zásuvke

 - Šírka tlače až 76mm (etiketa 80mm)

 - Vysoké rozlíšenie tlače 300dpi (12 bodov na mm) 

 - Kompaktný dizajn

 - Dotyková obrazovka 8,4“,  s možnosťou horizontálneho aj vertikálneho natočenia

 - Možnost vzdialenej správy

 - Volitelne tlačiareň v úprave Linerless (tlač na nekonečnú etiketu bez podkladového silikónového papiera, ktorá šetrí nie len náklady na spotrebný materiál, ale aj životné prostredie.)

 Interaktívna dotyková obrazovka umožňuje veľmi pohodlné a jednoduché ovládanie váhy a programovanie údajov o tovare do pamäte. To sa vykonáva formou dialógu, alebo vyplnením ponúknutých koloniek.

Znamená to, že na obsluhu sú minimálne požiadavky na kvalifikáciu a zaškolenie obsluhy nie je zložité.

Sofvér zariadenia umožňuje kedykoľvek získať tlačený prehľad o množstve etiketou označeného tovaru, tak podľa jednotlivých PLU, ako aj ich skupín či súhrnné totály celej produkcie. Tento režim je možné zabezpečiť ochranným heslom tak, že nepovolaní pracovníci nemôžu skresliť výsledky práce na zariadení. Zariadenie môže vydávať údaje o spracovanom tovare aj po jednotlivých hodinách, takže vedúci prevádzky môže po skončení dňa presne vyhodnotiť produktivitu pracovníkov obsluhy.

Success story

19.11.2015
Radi by sme predstavili novú spoluprácu so spoločnosťou Parky´s.