Pokladničné systémy na riadenie reťazca predajní Pokladničný systém GS5 Store | Novum SK

Pokladničný systém GS5 Store

Pokladničné systémy na riadenie reťazca predajní

Pokladničné systémy na riadenie reťazca predajní Pokladničný systém GS5 Store

Filiálky riadené nadriadenou centrálou GS5 Chain. Definícia filiálky vyplýva z vlastnej štruktúry siete a tak môže ísť o vlastné predajne, alebo o predajne franšízové či aliančné, s vlastnými nástrojmi a právomocami.

 Varianty možností sú od pokladnice vrátane zázemia na jednom zariadení, cez jedno a viac pokladničných miest. Vlastné pokladničné miesto môže byť zostavené so štandardným POS alebo POS s dotykovou obrazovkou jej vlastnou „customizáciou“.

 V predajnej jednotke môžete nájsť skenery, mobilné teminály, váhoskenery, váhy s tlačou, overovače cien, tlačiarne čiarových kódov a ďalšie zariadenia.

Na stiahnutie: 
Informácie o produkte:
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Popis


  • V prípade franšízovej či aliančnej siete možnosť evidencie lokálneho katalógu. Vlastné individuálne nastavenia pre užívateľa týkajúce sa konfigurácie zobrazenie či funkcionality na rôznych úrovniach.
  • Evidecnia skladového hospodárstva a všetkých pohybov (príjem, výdaj, transformácia, odpisy, vlastná spotreba, príjem a rozbalovanie zostáv...) a automatická a poloautomatická podpora príjmu a to tak na základe vytvorených objednávok, ako aj elektronických dodacích listov dodávateľa, vrátane statusov týkajúcich sa nastavenia kontrol pre nákupné ceny, podpora komisného tovaru, podpora darčekových balíčkov.
  • Možné riadenie cien u pásmových a volných s doporučenou maržou, nástroje na zlacnenie výrobkov, či už z hľadiska prechádzejúceho tovaru či výpredaja, pokiaľ je povolené, preberanie centrálnych predajných akcií, možnosť definice lokálnych predajných akcií, priority predajných akcií.

 

 

  • Tvorba objednávok a to stálych, ale aj objednávok na základe definovaných podmienok ako je minimálna a maximálna zásoba, dynamická zásoba definovaná v počte dní s ohľadom na predajné akcie, rozvozové dni dodávateľa a dalších, teda poskytnutie silných nástrojov na optimalizáciu skladových zásob, export na dodávateľa, či komunikácie s objednacími systémami tretích strán.
  • Import a export rôznych typov dokladov (faktúry, dodacie listy, objednávky...) v elektronickom formáte s kompletnou podporou EDI …
  • Užívateľsky parametrizovateľné zostavy a štatistiky pre vaše správne rozhodnutia vo formátoch *.xls, *.pdf a ďalších.

 

 

  • Parametrizovateľné pokladničné miesto, tak pokiaľ ide o štýl predaja, ako aj o nadstavbové funkcionality (vernostný systém, zloženky, platobné terminály, motivačný predaj, výdaj na dodací list, platba v cudzej mene, vlastné rozloženie pracovnej obrazovky).
  • Podpora inventúr a nástrojov vrátane čiastočných a kontrolných inventúr, štandardne s pomocou POS pokladníc, zázemia, podpora prenosných terminálov, tvorba inventárnych zostáv, kontrolných protokolov a záznamov.
  • Tlač regálových štítkov rôznych formátov a obsahu informácií, tlač čiarových kódov, automatizovaná tlač súborov regálových štítkov z pohľadu umiestnenia a akcie.
  • Automatický koniec dňa, vrátane naplánovaných operácií (napr. výsledkov cez SMS, štart plánovaných predajných akcií, automatické zálohovanie systému).

 

Success story

19.11.2015
Radi by sme predstavili novú spoluprácu so spoločnosťou Parky´s.