Pokladničné systémy na riadenie reťazca predajní Pokladničný systém GS5 Chain | Novum SK

Pokladničný systém GS5 Chain

Pokladničné systémy na riadenie reťazca predajní

Pokladničné systémy na riadenie reťazca predajní Pokladničný systém GS5 Chain

Riešenie poskytujúce plné nástroje na riadenie viac predajní s kompletným prehľadom všetkých dôležitých informácií na jednom mieste.

Naše, viac ako 20 ročné skúsenosti nám umožňujú ponúknuť stabilné a silné riešenie, ktoré je podporené radou sofistikovaných nástrojov.

Variabilita umožňuje riadiť tak vlastnú sieť predajní, ako aj franšízové predajne, či predajne združené v aliancii.

Miera voľnosti vždy záleží na vlastníkovi siete, akú voľnosť pridelí predajným jednotkám.

Základné stavebné kamene systému GS5 poskytujú neobmedzenú voľnosť pre individuálne riešenie vašich požiadaviek,  vrátane kombinácie rôznych formáto filiálok.

Na stiahnutie: 
Informácie o produkte:
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Popis

 • Centrálne nastavenie, tvorba číselníkov a riadenie systému, vrátane kategorizácie jednotlivých typov filiálok, kategorizácia sa týka tak vlastných,  ako aj franšízových predajných jednotiek, centrálne riadeenie prístupových práv, tak pre skupiny, ako aj individuálne pre užívateľov so veľkou paletou možností.
 • Vlastné individuálne nastavenie pre užívateľov, dotýkajúcich sa konfigurácie zobrazenie, či funkcionality na rôznych úrovniach.
 • Plné plánovanie a monitoring všetkých aktivít užívateľov s využitím nástrojov časových rezov. ako základnou vlastnosťou systému.
 • Originálny prenosový systém zabezpečujúci všetky prenosy údajov. Systém je navrhnutý tak, aby bola zaistená úplná dátová kompatibilita na jednotlivých úrovniach od pokladnice, cez zázemie až po centrálu.

 • Úplné riadenie katalógu tovaru, služieb, vrátane zalistovania, zmeny väzieb medzi lokálnym a centrálnym katalógom, podpora vyšších balení, variantov tovaru, zloženie a alergény, nutričné hodnoty, suroviny, receptúry a aktivácia výroby, riadenie partnerov (dodávateľov, odberateľov, výrobcov) vrátane obchodných vzťahov a to s detailným definovaním obchodných podmienok vzťahujúcich sa na miesto, čas, množstvo, spätných bonusov, či akcií dodávateľov, štatistiky týkajúce sa výrobcov a mnoho ďalších, rozsiahla podpora komisného zboží
 • Riadenie cien pre predajne od plnej centrálnej kontroly vez pásmové ceny až po voľné ceny v predajniach, vrátane definovaných predajných akcií z hľadiska času (časový interval, vybrané dni, vybrané hodiny), miesta, či kontextových zliav, kde štartérom týchto zlia je vopred definovaná udalosť (vernostná karta, obrat na nákup, 2+1 zadarmo, tovar + darček zadarmo a ďalších viac než 100 udalostí). Väzba na vernostný systém.
 • Podpora integrácie s účtovnými systémami. Podpora rôznych formátov exportov pre účtovné systémy.

 • Automatický a poloautomatický systém párovania faktúr.
 • Import a export rôznych typov dokladov (faktúry, dodacie listy, objednávky..) v elektronickom formáte s kompletnou podporou EDI, Orion, atď.
 • Široko parametrizovateľné zostavy a štatistiky pre vaše správne rozhodnutia vo formátoch *.xls, *.pdf a ďalších, všetko s možnosťou automatického spracovania a prípravy údajov.
 • Automatické zálohovanie systému.

Success story

19.11.2015
Radi by sme predstavili novú spoluprácu so spoločnosťou Parky´s.