Pokladničné systémy

Chcete mať pod kontrolou riadenie zásob a získať kompletný prehľad o svojom tovare a predajoch? Máme ideálne riešenie – pokladničný systém. Neponúkame len softvér pre obchod, reťazec predajní či reštaurácie, ale aj cez dvadsať rokov skúseností a znalostí v tejto oblasti.

Informačné a pokladničné systémy na mieru pre riadenie obchodnej siete, vhodné pre maloobchod, ale aj veľkoobchod a reštaurácie.

Možnosť riadenia predaja z jedného miesta - menej administratívy, zefektívnenie práce, úspora času, dokonalý prehľad, riadenie cien a predajných akcií.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam garantujeme profesionálny a individuálny prístup, spoľahlivosť a vašu spokojnosť.

Ďalšie informácie

Informačné a pokladničné systémy umožňujú efektívnejšie riadenie obchodne siete, keď je cieľom maximálne zjednodušiť obchodnú a skladovú evidenciu, znížiť administratívu, centralizovať nákup, urýchliť obsluhu zákazníkov na pokladniciach a kontrolovať obeh peňazí a tovaru na predajni či v sieti predajní.

Pokladničný systém je schopný presne sledovať náklady a výnosy jednotlivých predajní, analyzovať trendy predaja a rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu.

Vďaka vernostnému programu, ktorý môže byť súčasťou systému, budete mať prístup k detailnejším informáciám o zákazníkoch a pochopíte lepšie ich chovanie.  Získate teda nástroj, ako zákazníkov motivovať a podporiť ich dôveru. Systém môže byť rozšírený tiež o multimediálny či kamerový systém.