Ostatné priemyselné riešenia

Japonská spoločnosť ANRITSU, ktorej stroje ponúkame, patrí k predným svetovým producentom systémov  na kontrolu výrobkov. Navrhneme vám riešenie na mieru, taktiež sa už nebudete musieť starať o malé veci, ktoré môžu spôsobiť veľké problémy.

V prevádzke osvedčené, unikátne, dvojfrekvenčné systémy sú zárukou spoľahlivej detekcie kovov 
aj pri spracovaní náročných výrobkov.

 

Presná kontrolná váha je garanciou úplné zhody so všetkými predpismi a zákonnými požiadavkami.

Vaši spotrebitelia si môžu byť istí, že tovar, ktorý kúpia, neobsahuje žiadne kontaminanty.

Ďalšie informácie

Potravinárske detektory kovov v potravinách zaručia neprítomnosť toho, čo do potravinárskych výrobkov nepatrí.
Kompaktné riešenie nenáročné na priestor - kontrolná priebežná váha so zabudovaným detektorom kovov.
Spoločnosť ANRITSU vyvinula unikátnu dvojfrekvenčnú metódu pre citlivú detekciu železných a neželezných kovov. Samozrejmosťou je jednoduché a optimálne nastavenie citlivosti tak, aby detekcia správne pracovala u všetkých produktov. Vyhľadávací algoritmus je možné prispôsobiť konkrétnemu produktu a uložiť do pamäte, či už ide o suché alebo vlhké produkty, alebo o veľké balenia.