Expedičné systémy a výroba Expedičný systém a výroba | Novum SK

Expedičný systém a výroba

Expedičné systémy a výroba

Expedičný systém a výroba Expedičný systém a výroba

Privezú vám čerstvé suroviny, vy ich roztriedite a dáte do výroby. Surovina stále putuje a sledovať jej pohyb a zásoby, alebo to, čo z nej vzniklo, je niekedy komplikované. K dokonalému prehľadu vám poslúži informačný systém výroby a expedícia.

Informačný systém výroby a expedícia pracujú na princípe jedného skladu. Ten môže byť rozdelený na ľubovoľný počet samostatných evidencií.

Pre lepšie pochopenie si zvolíme štyri sklady dotýkajúcich sa mäsa a to:

Sklad čerstvého surového mäsa: sem patrí nakupované nerozobrané mäso.

Sklad mrazeného mäsa: obsahuje všetky mrazené položky, či už ide o surové mäso, alebo o suroviny pre výrobu.

Sklad rozobraného mäsa (suroviny pro výrobu): obsahuje rozobrané mäso, určené pre výrobu, alebo k predaju či prevodu do vlastných predajní.

Sklad mäsových výrobkov: produkty vlastnej výroby určené k predaju či k prevodu do vlastných predajní.

Informačný systém výroby a expedícia  vytvoríme zákazníkovi na mieru. Nejde len o jeden pevne daný model, ale o flexibilné riešenie, ktoré splní zákazníkove požiadavky.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Popis

Na príjem kupovaného surového mäsa aj expedíciu mäsa slúži ľubovoľný počet vážiacich terminálov. Ich použitie je možné v dvoch funkciách a to príjem či expedícia. Vďaka tomuto dvojitému využitiu sa šetrí nielen priestor, ale tiež vynaložené finančné prostriedky.

Samotný proces príjmu je jednoduchý. Navolí sa príjmová funkcia, ktorá ponúkne možnosť zvoliť, či sa bude prijímať surové či mrazené mäso a suroviny. Podľa zvolenej varianty sa začne prijímaný sortiment naskladňovať buď do skladu čerstvého surového mäsa, alebo do skladu mrazeného mäsa.

Príjem počíta tiež s možnosťou nákupu už rozobraného mäsa, ktoré sa zapíše priamo do skladu rozobraného mäsa (suroviny pre výrobu). Všetok sortiment sa prijíma v nastavených nákupných cenách od daného dodávateľa.

Expedícia prebieha na rovnakých vážiacich termináloch s jedinou zmenou – použije sa funkcia expedičného profilu. Ten obsahuje, podľa voľby, buď iba položky zo skladu rozobraného mäsa, alebo mäsových výrobkov. V oboch prípadoch sa expeduje na základe objednávok odberateľov.

Ku každej objednávke sa generuje výdajka obsahujúca rozobrané mäso a sortiment sa vydáva v aktuálnych skladových cenách.

Cesta mäsa medzi skladmi

Keď čerstvé surové mäso „vstúpi“ do prvej časti skladového reťazca, má pred sebou cestu, na ktorej nielenže mení svoju podobu, ale musí sa tiež pohybovať „papierovo“.

Prvým krokom je teda príjem mäsa z nákupu do skladu čerstvého surového mäsa. Ak sa rozhodneme, že chceme mäso zmraziť, je nutné ho previesť do skladu mrazeného mäsa. Na základe zváženia mäsa na váhe nezapojenej do systému, sa do počítača vytvorí doklad s názvom Prevod z karty na kartu, ktorý zodpovedá položke mrazeného mäsa. Tvorba dokladu zaisťuje, že množstvo tovaru aj hodnota vstupnej položky sa rovná množstvu a hodnote výstupnej položky. Pokiaľ má byť mäso vydané do skladu rozobraného mäsa, urobí sa to rozoberacím predpisom.

Po rozobraní mäso putuje do skladu mäsových výrobkov, kde je výdaj zo skladu realizovaný buď expedíciou (v prípade, že sa z neho nebude nič vyrábať), alebo prostredníctvom receptúry.

Vyrobené mäsové výrobky sú prijaté do poslednej časti svojho putovanie, teda do skladu mäsových výrobkov a to vážením na vážiacom terminále, ktorý je zapojený do systému. Program po zvážení automaticky vygeneruje príjemku zváženého výrobku a výdajku surovín podľa receptúry daného výrobku.

Ocenenie výrobku sa vykonáva na základe skladových cien použitých surovín a to nasledovne: Sčítajú sa receptúrou určené množstvá surovín vynásobené aktuálnou skladovou cenou surovín a výsledok sa vydelí množstvom naskladňovaného výrobku.

Výsledkom tak je jednotková cena výrobku, v ktorej sa vykoná jeho príjem do skladu. Z poslednej časti svojho putovania, teda zo skladu mäsových výrobkov, dochádza na výdaj expedíciou.

Success story

19.11.2015
Radi by sme predstavili novú spoluprácu so spoločnosťou Parky´s.