Premenovanie spoločnosti

Spoločnosť NOVUM SK spol. s .r.o. je od 8.12.2018 premenovaná na Novum Global spol. s r. o.

Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.

Prosím, opravte si naše údaje vo vašich informačných systémoch.

Success story

19.11.2015
Radi by sme predstavili novú spoluprácu so spoločnosťou Parky´s.