Obmedzenie prevádzky

      Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri, dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť NOVUM SK spol. s.r.o. bude prechádzať od 01.01.2019 na nový podnikový informačný systém. S týmto prechodom bude v prvej polovici januára 2019 spojené obmedzenie príjmu a výdaja tovaru, náhradných dielov a spotrebného materiálu a tvorba nadväzných skladových a účtovných dokladov.

Skladové a účtovné doklady s dátumom plnenia december 2018 budeme vystavovať najneskôr do pondelka 7.1.2019.

Skladové a účtovné doklady s dátumom plnenia január 2019 budeme vystavovať najskôr od pondelka 14.1.2019.

Prosíme vás, naplánujte si vaše pravidelné odbery tovaru, náhradných dielov a spotrebného materiálu tak, aby ste prekryli obdobie medzi 1. až 15. januárom 2019 dostatočným množstvom a umožnili nám bezproblémový prechod na nový informačný systém.

Ďakujeme za pochopenie.

V prípade otázok je Vám tím spoločnosti NOVUM SK spol. s.r.o. k dispozícii.

V Trenčíne 30.11.2018

 

Success story

19.11.2015
Radi by sme predstavili novú spoluprácu so spoločnosťou Parky´s.